Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie V
Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti POMITECH s.r.o.
Jméno žadatele: POMITECH s.r.o.
Termín realizace: 2020
Způsobilé výdaje: 1 178 678,00,- Kč
Dotace: 353 603,40,- Kč
Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti POMITECH s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.
Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.